Projenin Amacı

erasmus-hollanda-gezisi-750x410

Proje Amacı

Projeyi neden yürütmek istiyoruz?

Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım sağlayan bir bilgi havuzudur. Dev bir bilgisayar ağı ve bunun sonucu oluşan İnternet herkes için vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır. Bütün mesleklerde bilgisayar kullanılması, kişisel bilgisayarların her eve girmesi, İnternete ulaşmanın çok kolay ve ucuz bir hale gelmesi istisnasız her bilgisayarın bir bilgisayar ağına bağlı olması anlamına gelmektedir. Bu durum bilgi güvenliğini son derece önemli hale getirmektedir.

  1. yüzyılda şirketler, devletler, kurumlar, bireyler ve toplumların tamamının ortak bileşkesi bilgi çağında yaşıyor olmaları ve bilgi çağının gereklerine ayak uydurma zorunda olmalarıdır. Üretim, hizmet veya tüketim sürecinde, bilgi en değerli ve en vazgeçilmez rekabet ve başarı unsuru haline gelmiştir. Aynı zamanda, her türlü örgütsel yapılanmada, iş sürecinde ve kurumda veya şirkette; ilgili her türlü iş sürecinde mutlaka bilgi ilintili işler, parçalar ve unsurlar da vazgeçilmez bir biçimde yer almaktadır. Bu kadar vazgeçilmez ve değerli bir unsur olan bilginin güvenliği ve güvenilirliği de, artık yadsınamaz bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi

güvenliği stratejileri ve bunları yönetecek uygun yöntemleri olmayan kurumlar,sadece güvenlik açısından değil, operasyonel ve diğer her türlü iş süreçlerinin yönetimi açısından da ciddi sıkıntılar, maddi ve/veya manevi kayıplarla yüzleşmektedir.

ABD’nin en büyük firmalarından biri olan  Target’in bilgisayar ağına girmeyi başaran korsanlar,  müşterilerine ait 40 milyon kredi kartı ve ATM kartı bilgisiyle, 70 milyon kişisel bilgiyi çalıp  Avrupa’da bir bilgi sistemine taşımıştır.

Gelişmiş ülkelerde önemi kavranmış olan ağ güvenliği ve bilgi güvenliği ülkemizde yeterince karşılık bulamamıştır. Büyük kuruluşlar bu alanda önlemler alsa da bu yaklaşımın genele yayılarak tüm sektörleri ve irili ufaklı her kurumu kapsaması gerekmektedir ki, bu da ancak toplumların bilinçlenmesiyle ve istenilen nitelikte teknik eleman yetiştirilmesiyle olabilecektir.

Rizikometre Türkiye İnternet Güvenliği Araştırması Sonuçları’na göre (Koç.net):

-ADSL erişimlerinin %65’inin güvenlik duvarı (İng. firewall) kullanmadığı,

-Web sunucularının %43’ünün bilgileri kolaylıkla çalınabilir, ana sayfaları değiştirilebilir veya bir başka adrese yönlendirilebilir durumda olduğu,

-Şirketler ve ADSL kullanıcılarının sadece %30’u casus yazılımlara (İng.spyware) karşı korunmaktadır.

-Alan adı hizmeti (İng. DNS) sunucularının %22‘sindeki açıklardan dolayı şirket e-postaları ele geçirilebilir veya çalışanların İnternet üzerinden eriştiği bankacılık vb. işlemlerde kullanılan şifreler çalınabilir durumdadır.

Yukarıdaki araştırma ve yapılan diğer araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde ağ güvenliği ve bilgi güvenliği olması gerekenin çok altındadır. Projeyi yürütme isteğimizin temel nedeni öğretmenlerimizin bu alandaki yetkinliklerini geliştirmek ve bilişim teknolojisi alanında eğitim gören öğrencilerimize bilgi güvenliği ve ağ sistemleri konusunda yeterlilik kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmaktır. Ayrıca proje sayesinde bilgi ve ağ güvenliği konusunda bilinçlenme ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Proje sayesinde   öğrencilerimizin bilgi,beceri ve istihdam edilebilirlik düzeyleri artarken, sektörlerde  ihtiyaç duyulan nitelikli teknik eleman açığını kapatacak bir adım atılmış olacaktır.

Projenin amacı öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bilgi ve ağ güvenliği alanında sahip oldukları yetkinlikleri ve yeterlilikleri geliştirmek, yeni yöntem ve teknolojileri yerinde incelemek ve kurum yönetim kapasitesini artırmaktır. Ayrıca proje sayesinde elde edeceğimiz kazanımlar sayesinde  okulumuzun eğitim öğretim ve yönetim kalitesi de yükselecektir.

Özel Amaçlar:

Ağ güvenliğini tanıma,

Güvenlik tehditlerini önceden tespit edebilme ve önleme,

Ağ kullanıcılarının güvenlik sorunlarına çözüm üretebilme,

Kablosuz ağ güvenliği bilgilerini ve yeteneklerini eksiksiz biçimde uygulama becerisi  kazandırmaktır

Proje sonrasında öğrencilerimiz Mevcut bilgisayar ağlarını daha verimli hale getirmek için saldırılara karşı çözüm üretebilecek, karşılaşılan sorunlara önce veya sonra hızlı bir şekilde müdahale edebileceksiniz.

Proje aracılığıyla ele almak istediğimiz konular;

Ağ Güvenlik Politikası Oluşturma ve Uygulama,

Ağ Güvenlik Donanımları,

Ağ Geçitleri,

Güvenlik Duvarları,

Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri,

Vekil Sunucu Yapılandırması,

Kablosuz Ağ Güvenliği,

Donanım Erişim Güvenliği,

Dizin Hizmetleri,

Uzaktan Erişim İzinleri,

Ağ Periyodik Bakımı,

Güvenlik İhlalleri ve Saldırı,

Ağ İletişim Verilerinin Analizi,

Ağ Performans Testi,

Sorun Giderme

Projemiz kapsamında Avrupada bulunan ortağımız ile birlikte yürüteceğimiz hareketlilik ve işbirliği faaliyetleri Ana faaliyetler ve Özel faaliyetler olarak iki ana başlıkta ele alacağız. Bu faaliyetlerde uygulama eğitimi ve staj çalışmalarında  öğrenciler iki gruba ayrılarak verimlilik sağlanacaktır. İşbaşı izleme yapacak öğretmenlerimiz ortağımızın kendi yürüttüğü eğitimlere ve stajlara eğitmenleri ile birlikte katılacaklardır. İşbaşı izleme ve staj konuları katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda ortaklarımızla işbirliği içinde hazırlanmıştır. Seyehat günleri hariç hareketlilik planı;

  1. Gün: Eğitim ve Staj planlarının gözden geçirilmesi, Bilgi güvenliği sağlama, Şehir Turu

2.Gün: 09:30-11;00 Eğitim ve Staj planlarının gözden geçirilmesi, lojistik ve uygulamaya dönük konularda bilgilendirme toplantısı.         11:00-12:30 Güvenlik ve risk önleme eğitimi,

14:00- 17:00  İşbaşı İzleme eğitimi ve staj faaliyeti konusu; ‘Ağ ve bilgi güvenlik politikasının oluşturulması’

3.Gün: 09:30-12;30 İşbaşı İzleme eğitimi ve staj faaliyeti konusu; ‘Bilgi güvenliğini sağlayan yazılımlar’ konulu eğitim,

14:00- 17:00  Bilgi güvenliğini sağlayan yazılımlar uygulama eğitimi ve staj

4.Gün: 09:30-17;00 İşbaşı İzleme eğitimi ve staj faaliyeti konusu; ‘Avrupada ve Hollanda da Ağ ve bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve haklar’ konulu eğitim

5.Gün:09:30-12;30 İşbaşı İzleme eğitimi ve staj faaliyeti konusu;  ‘  Ağ bilgi güvenliği donanımları ‘ konulu eğitim

14:00- 17:00  Ağ bilgi güvenliği donanımları  uygulama eğitimi ve staj

6.Gün: 09:30-17:00 Gezi, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetleri,

7.Gün: Serbest

8.Gün: 09:30-17:00 İşbaşı İzleme eğitimi ve staj faaliyeti konusu;   ‘Yazılımsal olarak ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanması’ konulu eğitim

9.Gün: 09:30-17:00 İşbaşı İzleme eğitimi ve staj faaliyeti konusu;   ‘Yazılımsal olarak ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanması’ konulu uygulama eğitimi ve staj  çalışması

10.Gün: Gün: 09:30-17:00 İşbaşı İzleme eğitimi ve staj faaliyeti konusu;   ‘Periyodik ağ izleme faaliyetleri’ konulu uygulama eğitimi ve staj  çalışması

11.Gün:  09:30-17:00 İşbaşı İzleme eğitimi ve staj faaliyeti konusu;   ‘Periyodik koruyucu bakım faaliyetleri’ konulu uygulama eğitimi ve staj  çalışması

12.Gün:09:30-17:00 İşbaşı İzleme eğitimi ve staj faaliyeti konusu; Ağ ve Veri Güvenliği konusunda iki yüksek mühendisin düzenleyeceği eğitim faaliyeti

13.Gün; 09:30-17:00 Gezi, sosyal ve kültürel etkinlik faaliyetleri,

14.Gün: Serbest

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum