Kazanımlar

erasmus-hollanda-gezisi-750x410

İşbaşı izleme yapacak öğretmenlerimiz ortağımızın öğretmenleri ile teorik ve pratik derslere katılarak deneyimlerini artıracak ve özellikle aşağıda yer alan özel faaliyetler alanında kazanımlar elde etmeye çalışacaklardır.

Avrupa hareketlilik ve işbirliği özel  faaliyetler;

  1. MTE alanında görülen yenilikçi uygulamaları araştırma ve inceleme faaliyetleri,
  2. MTE ‘de kalite standartları oluşturma faaliyetleri,
  3. Kurumsal ve bireysel kapasiteleri artırma faaliyetleri,
  4. Ortak çalışma becerileri ve farklı kültürlerle entegrasyon sağlama becerileri geliştirme faaliyetleri,
  5. MTE ve diğer bileşenlerinin çalışma sistemlerini inceleme ve araştırma faaliyetleri,
  6. MTE sisteminde yönetim ve insan kaynakları yapısını araştırma ve inceleme faaliyetleri,

Proje hareketlilik faaliyetlerinin Haziran 2016 tarihinde 14 günlük bir süreçte gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında elde edilmesi beklenen gelişimlerin büyük bir bölümü hareketlilik sürecinde sağlanırken, bir bölümü ise hazırlık ve yaygınlaştırma sürecinde sağlanacaktır. Projenin hazırlık sürecinde Avrupada Bilgi ve Ağ  Güvenliği ve sosyal yapının yanında MTE yapısı da araştırılacaktır.

Proje kapsamında A1 ve A2 faaliyetlerine katılan öğrenci, öğretmen ve idarecimizin edindiği yetkinlik ve deneyimlerin kurumumuzun stratejik gelişim planında yer alan aşağıdaki konuların gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir. Öğretmen, idareci  ve öğrencilerimizin proje sayesinde elde edecekleri kazanımlar sayesinde yenilenecek olan stratejik planımız sayesinde kurumumuz daha istekli ve daha bilinçli olarak hedeflerine yürüyecektir. Değiştirilecek ve geliştirilecek stratejik planların çerçevesi Mesleki Teknik Eğitim alanındaki paydaşlarımız ile beraber oluşturulacaktır.

Öğretmen, idareci ve öğrencilerimizin elde edeceği kazanımlar doğrultusunda, proje sonrasında aşağıdaki alanlarda gelişimler  sağlanması beklenmektedir;

1-Meslekî ve Teknik Eğitim (MTE) programlarında yenilikçi ve araştırmacı bir sistem geliştirilecektir.

2-MTE  öğrencilere yönelik mesleki rehberlik ve kariyer rehberliği geliştirilecektir.

3-MTE  idareci, öğretmen ve öğrencinin araştırmacı ve özgür olacağı verimli bir yönetim sistemi geliştirilecektir,

4-MTE  okulların finansal yapısının güçlü ve sürdürülebilir olduğu bir ekonomik yapı geliştirilecektir,

5- Mesleki eğitim kurumları ve diğer tüm aktörlerin bir arada olacağı Kalite Güvence Sistemi kurulacaktır,

6- MTE’de öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dil gelişimi ön planda tutulacaktır,

7- MTE programları ulusal meslek standartları ile uyumlu hale dönüştürülerek işlenmelidir,

8- MTE kurumları ile  KOBİ’lerin ARGE faaliyetlerinde işbirliği yapmaları sağlanmalıdır,

9-MTE sonrasında iş piyasasına geçişte daha yönetilebilir ve daha izlenebilir bir sistem kurulacaktır,

10-MTE öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve idarecilerinin yurt dışı hareketlilik çalışmalarına katılımları özendirilecektir,

11-MTE görev yapan tüm personelin kişisel ve akademik gelişimleri sağlanacaktır,

12-İşbaşı eğitim ve İşbaşı staj çalışmalarının verimliliği ve kalitesi artırılacaktır,

13-MTE öğrenci ve öğretmenleri arasında EUROPASS kullanımı özendirilecektir,

14-MTE alanında ulusal/uluslararası işbirlikleri özendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır,

15- MTE her ilde  İl İstihdam Kurulu verilerine göre bölümleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır,

16- Toplam kalite yönetimi işlevselleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır,

You can leave a response, or trackback from your own site.

Yorum